Drukuj

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych przystąpiło do EULIS EEIG – organizacji zarejestrowanej w 2011 roku w Holandii zajmującej się systemem European Land Information Service (Europejski System Informacji o Księgach Wieczystych) prowadzonym w ramach European Economic Interest Group (EEIG) – Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych.
System EULIS, ma na celu ułatwienie dostępu do informacji o rejestrach nieruchomości zarówno w odniesieniu do ewidencji gruntów, jak też ksiąg wieczystych (lub ich odpowiedników) w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Więcej informacji na www.eulis.org