• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych zawiadamia, że w dniu 24 września 2022 roku (sobota) o godzinie 12:00 w Krakowie w sali numer K-711 w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ulicy Przy Rondzie 7, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1.przedstawienie i zatwierdzenie:
- sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2021 rok
- sprawozdania finansowego za 2021 rok
- głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia z wykonanych w 2021 roku obowiązków
2.ustalenie dalszych kierunków działania Stowarzyszenia oraz omówienie spraw bieżących i zgłoszonych propozycji.

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące porządku obrad Walnego Zebrania a także potwierdzenie zamiaru przybycia na termin Zebrania proszę kierować na podany adres siedziby Stowarzyszenia lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 września 2022 roku.
W przypadku braku możliwości osobistego przybycia na wskazany powyżej termin Zebrania, dopuszcza się reprezentację i głosowanie na Zebraniu przez pełnomocnika na podstawie udzielonego pisemnie pełnomocnictwa.

Zarząd OSRS

W dniu 9 sierpnia 2022 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 roku, które wyniosło 6.156,25 złotych.

W dniu 12 czerwca 2022 roku Zarząd przesłał do resortu uwagi Stowarzyszenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 8 maja 2022 roku Zarząd przesłał do resortu uwagi i propozycje Stowarzyszenia do projektu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i projektu ustawy – Przepisy wprowadzającego ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 15 marca 2022 roku.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych uprzejmie przypomina Członkom Stowarzyszenia o uiszczeniu składki członkowskiej za 2022 rok.
Składka członkowska wynosi w skali roku 70,00 złotych (5,83 zł/miesiąc).
Pragniemy przypomnieć, że dzięki Państwa wpłatom Stowarzyszenie może należycie realizować cele statutowe, a także komunikować się ze środowiskiem poprzez utrzymywanie strony internetowej, w tym forum dyskusyjnego.
Osobom niezrzeszonym, a korzystającym np. z forum dyskusyjnego na stronie internetowej Stowarzyszenia, proponujemy wsparcie działań Stowarzyszenia poprzez dobrowolne wpłaty na konto Stowarzyszenia (z dopiskiem „darowizna na rzecz OSRS”).
Dane rachunku bankowego Stowarzyszenia: 94 1140 2004 0000 3202 8181 6747.
Zarząd dziękuje za finansowe wspieranie Stowarzyszenia.

Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2021 roku w związku z pojawieniem się projektu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

© 1999-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla