• OSRS

Ustawy

1. ustawa z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz.U. z 2001r, Nr 98, poz. 1070 ze zmianami
2. ustawa z dnia 17 listopada 1964r Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 1964r, Nr 43, poz. 296 ze zmianami
3. ustawa z dnia 26 maja 1982r Prawo o adwokaturze, Dz.U. z 2002r, Nr 123, poz. 1058 ze zmianami
4. ustawa z dnia 6 lipca 1982r o radcach prawnych, Dz.U. z 2002r, Nr 123, poz. 1059 ze zmianami
5. ustawa z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2005r,  Nr 167, poz. 1398 ze zmianami

Czytaj więcej: Regulacje ustawowe


Literatura – historia instytucji referendarza sądowego
1. Z. Gloger – Encyklopedia Staropolska, Warszawa 1978, t. IV, s. 151
2. Z. Góralski – Urzędy i godności w dawnej Polsce, LSW 1983

Literatura
1. Ł. Korózs, M. Sztorc – Referendarz sądowy, przepisy i objaśnienia, Warszawa – Zielona Góra 1998
2. T. Ereciński, J. Gudowski, J. Iwulski - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz pod redakcją J. Gudowskiego. II wydanie, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009 
3. Ł. Korózs, M. Sztorc – Ustrój sądów powszechnych – komentarz, II wydanie (Małe Komentarze Becka), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004
4. T. Stawecki – Rejestry przedsiębiorców w Europie, Wydawnictwo Oficyna Naukowa s.c., 2004
5. P. Borkowski, J. Trześniewski-Kwiecień - Wpisy do ksiąg wieczystych, ABC 2002
6. A. Oleszko - Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej, Zakamycze 2003
7. M. Rojewski – Aplikacje prawnicze, Wydawnictwo LexisNexis 2005
8. M. Muliński - Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności krajowemu tytułowi egzekucyjnemu, W - wa 2005, C.H. Beck ss. XXIV + 298, bibliogr., indeks rzeczowy

Orzeczenia
1. 12.06.2000r, postanowienie NSA, II SA/Wr 1831/99, Pr.Pracy 2001/5/40 – decyzja o odmowie przyjęcia na aplikację referendarską nie podlega zaskarżeniu do NSA
2. 19.09.2002r, uchwała SN, III CZP 56/02, OSNC 2003/6/80 - Sąd rejonowy, rozpoznając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w następstwie skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym, wszczętym przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 63, poz. 635), nie jest związany zakazem reformationis in peius
3. 02.03.2004r, uchwała SN, III PZP 19/03, OSNP 2004/16/275 – w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r. wysokość wynagrodzenia referendarzy sądowych określona była § 2a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. Nr 26, poz. 237 ze zm.) a nie art. 151 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)

Piśmiennictwo
1. S. Rudnicki – Nowy urząd referendarza sądowego – głos w dyskusji, MoP 1996/11, s. 367
2. M. Leśniak – Postępowanie w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, PPH 2001/5/11-t.1
3. M. Leśniak, W. Łukowski – Wybrane problemy związane ze stosowaniem ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i kodeksu spółek handlowych, PPH 2001/9/11–t.10
4. S. Rudnicki – Postępowanie wieczystoksięgowe po zmianach, MoP 2002/3/105– t.3
5. Ł. Korózs, M. Sztorc – Urząd referendarza w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw, MoP 1996/11/ s. 394
6. Ł. Korózs, M. Sztorc – Referendarz sądowy u nas i gdzie indziej, Rzeczpospolita z 08.08.2001r
7. T. Niemiec – Skarga na orzeczenie referendarza. Postępowanie o wpis do KRS, Gazeta Prawna 69-70 (498-499)/2001
8. T. Niemiec – Skargi na orzeczenia referendarzy, Gazeta Prawna 35(640)/2002
9. T. Niemiec – Skuteczność skargi na czynności referendarne. Glosa do postanowienia SN z 28.09.2001r., III CA 3/01, Prawo Spółek 10/2003 (sprostowanie Prawo Spółek 12/2003)
10. T. Niemiec – Referendarz, czyli kto?, Edukacja Prawnicza 10(64)/2004
11. T. Niemiec – Skarga na orzeczenie referendarza sądowego - pomocny instrument w codziennym życiu, Edukacja Prawnicza 11(65)/2004
12. T. Niemiec – Nowe uprawnienia referendarzy sądowych, Edukacja Prawnicza 4(70)/2005
13. T. Niemiec – Pomocnicy Temidy z niejasnym statusem, Gazeta Prawna 121(1486)/2005
14. T. Niemiec – Więcej uprawnień dla referendarzy sądowych, Gazeta Prawna nr 95/2006
15. A. Gnys – Nakaże i upomni. Rozszerzenie zakresu uprawnień referendarzy sądowych, Rzeczpospolita z 2003r nr 213
16. R. Hauser - Asesorzy i referendarze Rzeczpospolita z 2003r, nr 227
17. Ł. Korózs, M. Sztorc - Szansa dla prawników. Referendarz w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, Rzeczpospolita z 2003r, nr 95
18. A. Łukaszewicz - Referendarz wyręczy sędziego, Rzeczpospolita z 2003r, nr 225
19.
T. Niemiec - Referendarz wyda europejski nakaz zapłaty, Gazeta Prawna 82(2458)/2009
© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla