• OSRS
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych jest członkiem European Land Registry Association z siedzibą w Brukseli (Europejskie Stowarzyszenie Rejestrów Ksiąg Wieczystych).
ELRA jest międzynarodowym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych, które rozpoczęło swoją działalność w październiku 2004 roku i posiada 23 organizacje reprezentujące instytucje prowadzące rejestry nieruchomości z 20 państw członkowskich.
Głównym celem ELRA jest rozwój i zrozumienie roli rejestrów lub/i ewidencji gruntów i nieruchomości oraz ich wpływ na rozwój rynku kapitałowego i realizację swobody przepływu kapitału w państwach Unii Europejskiej.
ELRA angażuje się w pracę na rzecz rejestrów nieruchomości w Europie we współpracy z różnymi instytucjami Unii Europejskiej - przede wszystkim z Komisją Europejską. Wg ELRA rejestry nieruchomości są podstawowym filarem bezpieczeństwa prawnego. ELRA podkreśla nadto na forum europejskim duże znaczenie rejestrów nieruchomości w Europie i skutków prawnych rejestracji.
ELRA promuje wzajemną wymianę informacji i doświadczeń w zakresie prowadzenia rejestru gruntów/nieruchomości w państwach członkowskich tworząc warunki organizacyjne dla współpracy instytucji krajowych z instytucjami europejskimi. Współpraca z instytucjami europejskimi zaowocowała uznaniem ELRA jako oficjalnego przedstawiciela rejestrów nieruchomości w Unii Europejskiej, powodując stałe wsparcie finansowe z ramienia Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, które współfinansuje działalność ELRA od 2007 roku.
ELRA współpracuje z organizacją EULIS (European Land Information Service). System EULIS ułatwia dostęp do informacji o rejestrach nieruchomości zarówno w odniesieniu do ewidencji gruntów, jak też ksiąg wieczystych (lub ich odpowiedników) w państwach członkowskich.
Najbardziej wymiernym efektem pracy ELRA jest projekt transgranicznych umów nabycia nieruchomości nazwanym CROBECO.
W dniu 4 grudnia 2012 roku XVI Walne Zgromadzenie ELRA w Brukseli podjęło uchwałę o przyjęciu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych w poczet swoich członków.
Szczegółowe informacje o działalności ELRA można uzyskać pod adresem: www.elra.eu .
© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla