• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

W dniu 16 grudnia 2010 roku przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrującej poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 3361).
Relacja z posiedzenia
Od 15 stycznia 2011 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie zostanie uruchomione pierwsze w Polsce Studium Prawa Sądowego dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych przygotowujące do egzaminu sędziowskiego.
Warsztaty na podstawie kazusów będą prowadzone przez doświadczonych sędziów sądów rejonowych, okręgowych, Sądu Najwyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości, wykładowców KSSiP.
Opis studium i program studium dostępne na stronie http://www.lazarski.pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/kierunki/studium-prawa-sadowego/.
Kontakt i informacje:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Świeradowska 43, sektor E, pokój 56, tel.: 22 54 35 322
Na stronie internetowej Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów opublikowana została opinia w sprawie projektu ustawy o licencjach prawniczych.
W związku z licznymi wypowiedziami na Forum Dyskusyjnym OSRS oraz przekazywanymi w środowisku informacjami o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego skargi na niekonstytucyjność referendarza sądowego, w dniu 5 grudnia 2007r Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg i Wniosków o udzielenie informacji czy do Trybunału wpłynęła skarga na „niekonstytucyjność” instytucji referendarza sądowego. W dniu 7 grudnia 2007r powyżej wskazany Zespół poinformował, że do dnia udzielenia odpowiedzi (07.12.2007r) żaden z uprawnionych podmiotów nie zainicjował postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie dotyczącej konstytucyjności instytucji referendarza sądowego.
© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla