• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

...
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych przedstawiło stanowisko wobec przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu, którego przedmiotem są postępowania elektroniczne, w tym postępowanie w przedmiocie elektronicznego bankowego tytułu egzekucyjnego (E-BTE) oraz ogólne reguły postępowania klauzulowego.
W piątek, 7 października 2011 roku, godz. 11.00 odbędzie się debata na temat: wymiar sprawiedliwości.
W dniu 20 października 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia przedstawił Ministerstwu Sprawiedliwości stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło kolejną wersję projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (stan na 14.10.2010).
Projekt nie przewiduje już uchylenia przejściowych przepisów ustawy o KSSiP, ani zmiany art. 61 PrUSP.
Krajowa Rada Sądownictwa w opinii z dnia 29 września br. do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych (obecnie druk sejmowy nr 3361) powtórzyła propozycję wprowadzenia instytucji asesora sądowego, sześciomiesięcznej aplikacji referendarskiej, która przygotuje wyłącznie do wykonywania zawodu referendarza sądowego oraz potraktowania aplikacji ogólnej jako aplikacji przygotowującej do wykonywania obowiązków asystenta sędziego i asystenta prokuratora.
W dniu 12 października 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o informację w zakresie przedstawienia kryteriów dokonywania ocen kwalifikacyjnych referendarzom sądowym, określania norm dla referendarzy sądowych obligujących do załatwienia określonej liczby spraw oraz problemu braku zwoływania rocznych zebrań dla referendarzy zatrudnionych w danym okręgu.
W dniu 11 października 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia przedstawił Marszałkowi Sejmu RP i Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk sejmowy nr 3361).
W dniu 19 października 2010 roku w Lublinie odbędzie się konferencja: Skutki prawne zawieranych ugód i porozumień przed mediatorami. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom konferencji problemów związanych z wdrażaniem mediacji do systemu prawa polskiego, popularyzacja działań na rzecz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów a także próbą ujednolicenia postępowań sądowych i przedsądowych wykorzystujących w rozstrzyganiu sporów postępowań mediacyjnych.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka uruchomiła nowy program – Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości.
Celem projektu jest monitorowanie procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod kątem gwarancji ochrony praw i wolności jednostki, a także zapewnienia pełnej realizacji konstytucyjnego prawa do sądu.
Zachęcamy do wzięcia udziału w programie.
Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wydłużyć okres - wymaganej przy ubieganiu się o urząd sędziego - służby na stanowisku referendarza lub asystenta z dwóch do sześciu lat. Stowarzyszenie przygotowuje pisemne stanowisko w tej sprawie.
© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla