• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniu 18.04.2007r Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo przekazane wg właściwości do Ministerstwa Sprawiedliwości) o dokonanie wykładni wraz z podaniem podstawy prawnej przepisów dotyczących czasu pracy i wynagradzania referendarza sądowego.

Zagadnienia, poruszone w pismach Zarządu Stowarzyszenia, dotyczyły następującego zakresu:

a/ czasu pracy- czy pracodawca może nałożyć pracownikowi, pracującemu w określonym godzinowo wymiarze czasu pracy-w godzinach od - do, miesięczną normę zadań do wykonania i czy w tej sytuacji powinien przejść na zadaniowy czas pracy; czy pracodawca nakładający na swoich pracowników miesięczną normę zadaniową w przypadku osób mających zmniejszony czas pracy z uwagi na karmienie dzieci piersią powinien zmniejszyć stosunkowo wyżej wymienioną normę; czy pracodawca nakładający na swoich pracowników miesięczna normę zadaniową może żądać od pracownika wykonania pełnej normy chociaż pracownik w ciągu miesiąca rozliczeniowego przebywał na urlopie wypoczynkowym, okolicznościowym, zwolnieniu lekarskim lub szkoleniu czy też powinien zmniejszyć stosunkowo wyżej wymienioną normę;

b/ wynagrodzenia- czy pracodawca powinien rejestrować czas pracy swoich pracowników i w przypadku pozostawania pracownika po godzinach pracy, z uwagi na niemożliwość wykonania przewidzianej przez pracodawcę miesięcznej normy zadaniowej w godzinach pracy, wypłacać pracownikowi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; czy pracodawca może wymagać realizacji przez pracownika dodatkowej pracy wykraczającej poza zakres obowiązków przewidzianych w opisie stanowiska pracy, a jeżeli tak, to czy pracownik nie powinien być za to dodatkowo wynagradzany jak za prace zlecone; jeżeli pracodawca przewiduje dodatkowe zajęcie dla pracownika w postaci „opieki" nad praktykantem np. przekazywaniem mu niezbędnych informacji na temat wykonywanej przez praktykanta w przyszłości pracy, to czy powinien za to wypłacać pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie.

Poniżej publikujemy stanowiska na przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia problemy:

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie z dnia 9 maja 2007r (2C-095-4560-390/07)

Stanowisko Departamentu Legislacyjno Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2007r (DL-P-IV-023-182/07)

© 1999-2023 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla