• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniu 30.03.2007r Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Ministra Sprawiedliwości, w dniu 29.05.2007r do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz w dniu 29.05.2007r do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (pismo przekazane wg właściwości do Ministerstwa Sprawiedliwości) o dokonanie wykładni przepisów dotyczących wynagradzania referendarzy sądowych w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę wykraczającą poza zakres obowiązków przewidzianych w opisie stanowiska pracy, dodatkowego wynagrodzenia w postaci nagród, dodatkowego wynagrodzenia za sprawowanie patronatu nad aplikantami referendarskimi.

Poniżej publikujemy stanowiska na przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia problemy:

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie z dnia 14 czerwca 2007r (2C-095-4560-514/07)

Stanowisko Departamentu Legislacyjno Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2007r (DL-P-II-4141-66/07)

© 1999-2023 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla