• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych do artykułu: Stanowisko asystenta powinno być szczeblem w karierze sędziego opublikowanego w Gazecie Prawnej nr 90 z dnia 8 maja 2008r.

W Gazecie Prawnej nr 90 z dnia 8 maja 2008r opublikowany został artykuł: Stanowisko asystenta powinno być szczeblem w karierze sędziego.

W dyskusji, która wywiązała się na forum tego artykułu, pojawiły się wypowiedzi negatywnie oceniające zawód referendarza sądowego, środowisko referendarzy sądowych oraz działania podejmowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych w związku z ostatnio zgłoszonymi propozycjami rozwiązań legislacyjnych dotyczącymi zmian w instytucji referendarza sądowego.
Wypowiedzi uczestników dyskusji nie są dla Władz Stowarzyszenia do końca zrozumiałe, bowiem propozycje zmian przedstawione przez Stowarzyszenie związane są z projektem wprowadzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowego modelu aplikacji sądowej i prokuratorskiej oraz z zaleceniami Unii Europejskiej w zakresie odciążania sędziów od obowiązków nie związanych stricte z wymiarem sprawiedliwości (rozstrzyganiem sporów).
Dotyczą one przekazania spraw związanych z ochroną prawną, a powierzonych przez ustawy sądom powszechnym do kompetencji referendarzy sadowych oraz wprowadzenia zmian w procedurze związanej z powyższymi sprawami postępowania uproszczonego wychodzącego maksymalnie naprzeciw oczekiwaniom jego uczestników.
Stowarzyszenie nazwało tą część procedury „przedsądem referendarskim".
W ten sposób rozpoznawanie spraw, które mogą odciążyć sędziów, przekazane byłyby osobom, które dopiero zaczynają pracę samodzielnego orzecznika w wymiarze sprawiedliwości. Co za tym idzie dotychczasowy status referendarza sądowego musi zostać przemodelowany aby sprostać nowym wymaganiom.

Zdaniem Stowarzyszenia całkowicie zrozumiałe i godne poparcia są starania asystentów sądowych o lepszą przyszłość czyli: wyższe wynagrodzenie, poszanowanie pracy oraz jasną ścieżkę kariery zawodowej w wymiarze sprawiedliwości. Jednakże problem nie rozwiąże się poprzez krytykę innych i danie upustu emocjom na forum, a jedynie poprzez konstruktywną dyskusję nad nowym modelem dojścia do zawodu sędziego, zaproponowanym w projekcie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z dnia 22.04.2008r (projekt opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości).
Przede wszystkim pamiętajmy, że w aktualnym stanie prawnym asystentem sędziego może m.in. być osoba po studiach i bez żadnej aplikacji, zaś o stanowisko referendarza sądowego może ubiegać się kandydat po zdanym specjalistycznym egzaminie referendarskim i egzaminie sędziowskim.
Należy zdawać sobie także sprawę z faktu, że obecny system kształcenia i kierowania karierą kandydatów do urzędu sędziego nie jest doskonały. System ten pozostawił i pozostawia co roku wiele osób zawiedzionych, a wręcz rozgoryczonych, wykonywaną pracą w wymiarze sprawiedliwości.
Znaczna część egzaminowanych aplikantów sędziowskich zostało zatrudnionych na stanowisku asystenta sędziego bądź referendarza sądowego z obietnicą że w przyszłości będą mogli się starać o urząd sędziego. Jednakże etatów tych jest mało i będzie jeszcze mniej z uwagi na zalecenia Unii Europejskiej w zakresie zmniejszenia liczby sędziów.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych stoi na stanowisku, że ukoronowaniem szeroko rozumianej kariery prawniczej jest urząd sędziego, zadania zakresu ochrony prawnej wykonują referendarze sądowi zaś organem spełniającym funkcje pomocnicze dla sędziego są asystenci sędziego, których praca, zdaniem Władz Stowarzyszenia, jest wielce odpowiedzialna.
Zważyć należy, że na początku każdej pracy jest okres praktyki a dopiero z upływem czasu następuje pokonywanie poszczególnych szczebli kariery zawodowej.
Zdaniem Stowarzyszenia stanowisko asystenta sędziego i kilkuletnia praca pod nadzorem doświadczonych sędziów jest i powinna być okresem praktyki oraz początkiem kariery w wymiarze sprawiedliwości, poprzez samodzielną pracę na stanowisku referendarza sądowego, a ukoronowaniem jej może być urząd sędziego.

Stowarzyszenie dokłada też wszelkich starań aby praca na stanowisku referendarza sądowego stała się atrakcyjną alternatywą dla kariery w wymiarze sprawiedliwości przy założeniu że zostaną wprowadzone zaproponowane przez Władze Stowarzyszenia zmiany.

Zarząd Stowarzyszenia

© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla