• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniu 29 sierpnia 2008r pomiędzy Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Referendarzy Sądowych zostało podpisane porozumienie o współpracy.
Przedmiotem współpracy, w ramach szkolenia ustawicznego referendarzy sądowych, będzie: a/ wymiana informacji na temat własnej działalności szkoleniowej umawiających się Stron oraz współpracy międzynarodowej w tym zakresie, b/ organizowanie wspólnych szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, c/ współorganizowanie przez obie Strony, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego referendarzy sądowych, w tym: studiów podyplomowych, konferencji, seminariów oraz wyjazdów studyjnych i staży zawodowych, d/ nieodpłatne przekazywanie sobie przez Strony porozumienia co najmniej po jednym egzemplarzu każdej wydawanej przez nie, samodzielnie lub w koedycji, publikacji, w tym periodyków, informatorów, komentarzy, opracowań z zakresu metodyki pracy referendarza sądowego, opracowań dotyczących nowych form i metod działalności szkoleniowej, materiałów pokonferencyjnych itp., e/ współdziałanie w ramach międzynarodowych, w tym unijnych organizacji i instytucji szkoleniowych, których członkami są umawiające się Strony.
© 1999-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla