• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

Powierzenie referendarzom sądowym czynności z zakresu ochrony prawnej, w tym możliwości wydawania postanowień o zwolnieniu od kosztów sądowych jest zgodne z konstytucją – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011 roku, sygn. P 38/08.
komunikat prasowy
sentencja wyroku
sentencja i uzasadnienie wyroku
Publikacja: Dz.U. z 2011 r., nr 109, poz. 640
Opinia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych przesłana do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 29 kwietnia 2011 roku do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.
W dniu 7 maja 2010r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku odbyła się konferencja  naukowa zatytułowana „Rola sądu w procesie karnym".
W dniu 27 maja 2008r w Gazecie Prawnej nr 102 opublikowany został artykuł red. Piotra Trochy: Referendarze sądowi domagają się prawa do rozstrzygania sporów.
Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych do artykułu: Stanowisko asystenta powinno być szczeblem w karierze sędziego opublikowanego w Gazecie Prawnej nr 90 z dnia 8 maja 2008r.

W Gazecie Prawnej nr 90 z dnia 8 maja 2008r opublikowany został artykuł: Stanowisko asystenta powinno być szczeblem w karierze sędziego.

W dyskusji, która wywiązała się na forum tego artykułu, pojawiły się wypowiedzi negatywnie oceniające zawód referendarza sądowego, środowisko referendarzy sądowych oraz działania podejmowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych w związku z ostatnio zgłoszonymi propozycjami rozwiązań legislacyjnych dotyczącymi zmian w instytucji referendarza sądowego.
W dniu 12 maja 2008r na portalu internetowym Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska opublikowany został artykuł red. Anety Mościckiej: „Przedsąd referendarski" szansą na ugodowe załatwienie sporu.
© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla