• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2012 roku w Brukseli przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu ELRA (Europejskie Stowarzyszenie Rejestrów Ksiąg Wieczystych).
W dniu 8 czerwca 2009r Zarząd Stowarzyszenia przesłał Ministrowi Sprawiedliwości wniosek o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. Nr 112, poz. 1198) w zakresie informacji dotyczącej: liczby złożonych wniosków o mianowanie na stanowisko starszego referendarza sądowego, etapu, na jakim znajduje się procedura ich rozpatrywania oraz terminu, w którym podjęte zostaną pierwsze rozstrzygnięcia w tych sprawach. W dniu 2 lipca 2009r Departament Kadr w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował Zarząd Stowarzyszenia o liczbie wniosków o mianowanie na stanowisko starszego referendarza i o liczbie osób mianowanych na to stanowisko.
W dniu 9 kwietnia 2009r Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawiając problem powstały w związku z wejściem w życie z dniem 22 kwietnia 2009r ustawy z dnia 20 marca 2009r o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - w obrocie prawnym zniknie pojęcie stawki podstawowej sędziego sądu rejonowego oraz stawek awansowych wyrażonych wprost, a co za tym idzie brak będzie podstawy prawnej do wypłaty wynagrodzenia dla referendarzy sądowych zatrudnionych w wojewódzkich sądach administracyjnych. Pismem z dnia 26 czerwca 2009r Prezes NSA poinformował Zarząd Stowarzyszenia m.in. o trwających pracach nad projektem rozporządzenia dotyczącego zasad wynagrodzenia referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach administracyjnych w celu dostosowania zapisów przedmiotowego rozporządzenia do nowego brzmienia odpowiednich zapisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
W dniach 22-25 lipca 2008r na 20 posiedzeniu Sejmu RP rozpatrywany będzie poselski projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych (druk sejmowy nr 680).
© 1999-2024 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla