• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach Projektu „Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V - Dobre rządzenie, realizuje zadanie, którego przedmiotem jest przygotowanie szkoleń metodą e-learningu.
Odbiorcami szkoleń są sędziowie, prokuratorzy, a także pozostali pracownicy wymiaru sprawiedliwości (asystenci, referendarze sądowi, kuratorzy, asesorzy i urzędnicy).
Szkolenia realizowane są od marca do listopada 2011 roku.
Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą rejestrować się online.

Na platformie e-learningowej znajdują się następujące szkolenia tematyczne:
-Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Mediacje.
-Komunikacja interpersonalna
-Sztuka autoprezentacji
-Wystąpienia publiczne i medialne
-Komunikacja w mediach
-Międzynarodowe postępowanie upadłościowe
-Przestępstwa komputerowe - metodyka prowadzenia postępowań
-Wypadki drogowe - problematyka postępowania przygotowawczego i sądowego
-Rachunkowość w prawie gospodarczym
-System prawny w Niemczech: niemiecki język prawniczy na poziomie A2
-Dobre praktyki zarządzania: modernizacja zarządzania jednostkami wymiaru
sprawiedliwości
-Finanse przedsiębiorstw dla sędziów i prokuratorów
oraz szkolenia językowe:
-System prawny w Wielkiej Brytanii: angielski język prawniczy na poziomie A2
-The UK Legal System: English for lawyers - level B2
-System prawny we Francji: francuski język prawniczy na poziomie A2

e-learning: informacje
e-learning: przewodnik
© 1999-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla