• OSRS

Witamy na stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych - organizacji istniejącej od 1999r.
Zapraszamy referendarzy sądowych zatrudnionych w sądach powszechnych i w sądach administracyjnych, a także wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszych działań, do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie i zaangażowanie się w działalność Stowarzyszenia.

                                                                                                                                           Zarząd Stowarzyszenia

Polityka Prywatności serwisu www.referendarz.pl
W dniu 23 września 2011 roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustita”,  Związkiem Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej, Niezależnym Stowarzyszeniem Prokuratorów Ad Vocem, Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Sędziów wystąpiło z apelem do komitetów wyborczych o zorganizowanie debaty dotyczącej wymiaru sprawiedliwości.
Treść apelu:
My niżej podpisani zwracamy się do komitetów wyborczych z apelem o zorganizowanie debaty na temat aktualnej sytuacji oraz przyszłości wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.
Uważamy, że społeczeństwo dokonując wkrótce wyboru swoich parlamentarnych reprezentantów, ma również prawo uzyskania wiedzy na temat przygotowania przedstawicieli ugrupowań ubiegających się o przejęcie władzy w kraju do prowadzenia długofalowej polityki odnoszącej się do wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, zgodnej ze standardami konstytucyjnymi i międzynarodowymi. Dzięki takiej debacie wszyscy obywatele, wyborcy, w tym również tworzący organizacje pozarządowe działające na rzecz prawa dostępu do sądu i bezpieczeństwa prawnego, zyskają szansę wyrobienia sobie poglądu w tym przedmiocie, a tym samym późniejszego dokonania świadomego i racjonalnego wyboru. W szczególności, chcielibyśmy się przekonać, czy partie polityczne dysponują odpowiednim zapleczem eksperckim oraz czy zdają sobie sprawę z istnienia barier w dostępie do sądu oraz barier w funkcjonowaniu sprawnej, profesjonalnej prokuratury. Kluczowa jest tu świadomość istnienia kwestii problemowych i umiejętność diagnozowania ich przyczyn - co doskonale ujawni właśnie formuła debaty. Jesteśmy świadomi, że komitety wyborcze już porozumiały się co do liczby i tematyki debat. Niemniej wymiar sprawiedliwości i funkcjonowanie prokuratury jest sferą kluczową dla funkcjonowania Państwa, zaś dyskurs przedwyborczy ma służyć przede wszystkim wyborcom a nie politykom. Stąd o jego zakresie powinny decydować aktualne, żywotne interesy społeczeństwa, a nie ustalane w oderwaniu od nich przez wąskie grono elit partyjnych doraźne potrzeby wizerunkowo - propagandowe.
© 1999-2022 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych
REGULAMIN FORUM
Joomla templates by a4joomla